petak, 10. ožujka 2017.

PREDAVANJE: O hrvatskom leksiku u govoru pomoraca

Dr. sc. Jasenka Maslek održala je predavanje „O pomorskom nazivlju - talijanizmi, noštromizmi, božmanizmi“ u Čitaonici Narodne knjižnice Grad u ponedjeljak, 6. ožujka u sklopu programa obilježavanja Mjeseca hrvatskog jezika.U svom izlaganju Maslek je dala presjek okolnosti i uvjeta u kojima se razvijala hrvatska pomorska terminologija, te primjerima iz različitih mjesta jadranskoga priobalja potkrijepila uporabu talijanizama u živome kolokvijalnome govoru. Naglasila je ulogu oca hrvatskoga pomorskoga nazivlja, Boža Babića, zagovornika purističke struje u pomorskom nazivlju. On je u periodu od 1870. do 1901. objavio je pet pomorskih rječnika, te time ostavio značajan trag u pomorskoj leksikografiji.U prošlosti je pomorski leksik bio mletačkog, odnosno talijanskog podrijetla, što je razlog prevladavanja talijanizama u govoru pomoraca. “Oni talijanizmi koji su se u govoru naših pomoraca sačuvali do danas i dio su njihova aktivnoga kolokvijalnog leksika, nazivaju se noštromizmima. To su primljenice koje su se potpuno asimilirale i prilagodile se hrvatskome jeziku na fonološkoj i morfološkoj razini s različitim stupnjevima adaptacije na razini pojedinih govora i dijalekata. Noštromizmi su u prošlosti, a i danas, jezikoslovno na vrijednosnoj razini hrvatskoga razgovornog jezika“, objasnila je predavačica te dodala „dio leksika vezanog uz jedrenjake je nestankom ovih brodova iščezao i prešao u pasivni kolokvijalni leksik, a takvi talijanizmi nazivaju se božmanizmima.“Bitno je očuvati šarolikost pomorskog nazivlja, jer ako potpuno odbacimo i zamijenimo noštromizme novotvorenicama, automatski osiromašujemo izražajnost i osebujnost izričaja koji je više stoljeća dio hrvatskoga maritimnog kulturnog kruga,  zaključila je Maslek.

Vedran Levi i Ana Pendo

Nema komentara:

Objavi komentar