ponedjeljak, 9. travnja 2018.

DAN KARIJERA - Odjel za umjetnost i restauraciju


Održan je Dan karijera Odjela za restauraciju  9. travnja na kampusu Sveučilišta.
Temom „Freelancing u restauraciji“ se pokušalo istaknuti značenje freelancinga za mlade ljude koji se nalaze na tržištu rada suočeni s prevelikom konkurencijom.
Nakon obilaska radionica konzervacije i restauracije, održana su dva predavanja s temom „Od diplome do licence“ koje je održala  Jelena Tomasović Grbić, diplomirana konzervatorica i restauratorica te predavanje „Sam svoj šef“ Marije Reberski, samostalne konzervatorice-restauratorice i predsjednice Hrvatskog restauratorskog društva.
Dan karijera otvorili su pozdravnim govorima pročelnica Odjela za umjetnost i restauraciju doc. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica i prorektor za međunarodnu suradnju i znanost izv. prof. dr. Martin Lazar.


Martina Gusić

Nema komentara:

Objavi komentar