ponedjeljak, 23. svibnja 2016.

Debata - Smrtna kazna: za ili protiv?

Debata s temom „Smrtna kazna: za i protiv“ održala se u okviru kolegija „Uvod u političku znanost 2“ nositelja izv. prof. dr. sc. Pera Maldinija, nastavnika na Odjelu za komunikologiju, u Kampusu Sveučilišta u Dubrovniku 18.svibnja 2016. U debati su sudjelovali studenti prve godine preddiplomskog studija Mediji i kultura društva.

Foto: Mila Petrušić

Negacijsku skupinu su činili Julija Mlinarić, Nera Butigan i Romano Radonić, dok su afirmacijsku skupinu zastupale Kristina Tomičić, Andrea Žarak i Anja Nagy. Obe su skupine obrazložile svoje stavove kroz povijesno - političke, pravne i moralne aspekte. Rasprava je bila žustra, publika je također aktivno sudjelovala u raspravi i postavljala mnoga pitanja predstavnicima debate. 

Debata je organizirana argumentirana rasprava dviju skupina studenata sa sučeljenim stavovima o određenoj temi. U raspravi jedna skupina zastupa, obrazlaže i argumentirano brani određenu tezu, dok je druga skupina na jednak način nastoji osporiti. Argumentacija se zasniva na objektivnim, logičkim i provjerljivim razlozima (činjenicama i informacijama), a sama rasprava ima točno određenu formu (unaprijed određena tema, broj sudionika i način njihovog izlaganja).

Svrha debate jest vježbanje sučeljavanja mišljenja i stavova korištenjem dosljedne argumentacije, te vježba primjene stečenih znanja iz područja kolegija u razumijevanju i analizi konkretnih društvenih i političkih fenomena.

Mila Petrušić

Nema komentara:

Objavi komentar